Samtal pågår med Laxå kommun

Vi är glada och tacksamma för att kommunens politikerna och beslutsfattare i kommunen förstod vår oro för en framtid med ett blinkande tivoli på andra sida Unden.
Det pågår nu samtal på olika nivåer.