Positivt möte i Töreboda

torsdag 29 augusti så träffade en delegation från arbetsgruppen politikerna i Töreboda som har makten över Undens horisontlinjer. Politiker från kommunerna runt Unden var med på möte. Vi översvallas av information idag – men ändå tar vi den inte till oss. Fägremo är en fastighetsbeteckning för ett stort område. – Platsen för vindkraftverken är vid Unden och kommer att beröra många.
 
Bilaga MKB 19 kartor (2019).pdf visar karta över området.