Positivt möte i Töreboda

torsdag 29 augusti så träffade en delegation från arbetsgruppen politikerna i Töreboda som har makten över Undens horisontlinjer. Politiker från kommunerna runt Unden var med på möte. Vi översvallas av information idag – men ändå tar vi den inte till oss. Fägremo är en fastighetsbeteckning för ett stort område. – Platsen för vindkraftverken är vid Unden och kommer att beröra många.
 
Bilaga MKB 19 kartor (2019).pdf visar karta över området.Slottsbolsblinket vs Rävfjäll blinket

Ett klagomål över belysningsstyrkan o frekvensen från Slottsbol skickades till Solhagen invest. Kontakt har tagits med Thomas Ljungberg, Slottsbol Vind:  Han hänvisar till att de följt det rådande regelverket angående belysning. Han verkade ta seriöst på vår skrivelse.  De har varit uppe och sett på skillnaden mellan Slottsbol o Rävjäll. Han hade ingen förklaring, antydde att reglerna hade ändrats. Han har tagit frågan vidare till Vestas som är tillverkaren och de som installerat belysningen. De har lovat återkomma så fort de fått svar på möjligheten att styra ljusstyrkan.Supermåne över Unden

Denna bild har jag fått Camping Tiveden. Månskenet får konkurrens av rödljusen vid Slottsbol. Tänk ett steg till, ytterligare 10 stycken rödblinkande vindsnurror till vid Fägremoar. Är detta vi måste vänja oss vid???

Bara början….

Namninsamling

Fysiska namnlistor finns i Sannerud hos Tiveds Lanthandel samt i Tiveds kafferosteri & Cafe

Från hemsidan kan man skicka ett mejl  ” skriver under” till Info-UndenTiveden

För att underlätta för alla så finns nu möjlighet att skriva på här.