Slottsbolsblinket vs Rävfjäll blinket

Ett klagomål över belysningsstyrkan o frekvensen från Slottsbol skickades till Solhagen invest. Kontakt har tagits med Thomas Ljungberg, Slottsbol Vind:  Han hänvisar till att de följt det rådande regelverket angående belysning. Han verkade ta seriöst på vår skrivelse.  De har varit uppe och sett på skillnaden mellan Slottsbol o Rävjäll. Han hade ingen förklaring, antydde att reglerna hade ändrats. Han har tagit frågan vidare till Vestas som är tillverkaren och de som installerat belysningen. De har lovat återkomma så fort de fått svar på möjligheten att styra ljusstyrkan.