Bevara Undens unika landskapsbild!

Vi är en grupp bestående av boende och  företagare  i Tiveden som reagerar starkt mot att det finns långtgående planer på att uppföra 10 vindkraftverk med en höjd om 240 meter vid Fägremo 1:2, Töreboda kommun. Orsaken är att verken kommer att synas över stora delar av Undens östra strand samt från höglänta områden i hela Tiveden. På grund av den enorma höjden, måste hinderbelysning i form av högintensivt blinkande ljus vara tänd på maximal styrka dygnet runt.

Vi frågar oss; passar detta in i bilden av den orörda naturen, stilla solnedgångar vid Undens strand eller vandringar i Tivedens vildmark? Kommer vi att kunna njuta av stjärnklara nätter eller blir det en ljusförorening som mest liknar ett blinkande tivoli? Kommer ens besökare att vilja komma hit för att njuta av Tivedens hjärta och den vackra utsikten över Unden? Kommer de som bor här och de som satsat på företagande i besöksnäringen ens att vilja fortsätta satsa? Vill de ens bo kvar? Frågorna är många och oron är stor…

Företaget som vill uppföra verken är Rabbalshede Kraft AB. Företaget har gett i uppdrag åt konsulten Olle Hedberg, Windx Energy, att sammanställa ett underlag för samråd.  Läs här

Synpunkter på projektet till Rabbalshede
Rabbalshede kommer att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland i början av december 2018. I länsstyrelsen prövas ansökan av en s.k. miljöprövningsdelegation. Rabbalshede har skickat ut samrådsunderlaget för synpunkter till fastighetsägare m fl i närheten av området. Vi på östra sidan om Unden vill nu också lämna synpunkter. Men det är bråttom!

Vad kan vi göra för att förhindra en katastrof?
Till att börja med har vi författat en skrivelse till Rabbalshede med synpunkter på projektet. Klicka på länken för att läsa skrivelsen. Vi behöver nu så många underskrifter vi kan få på denna skrivelse.

synpunkter angående samrådsrapporten

Vill du vara med och tacka nej till 240 m höga klosser – skriv gärna på namnlistan.   Finns en länk i rubrikraden ovan.

Vår mejladress är:

e-postadress: info@undentiveden.nu  .